fredag 1 januari 2016

Daniel Snällman finns inte mer...

Det här är mitt sista inlägg...

Livet och verkligheten tar sina turer och vissa dagar sker stordåd andra mer diskreta insikter.
Lev väl mina vännen och ni andra med...njut av stunden och lev i nuet.

..........................................signing off..................................Status: Daniel Snällman finns inte mer....

onsdag 10 september 2014

Något är väldigt trasigt...

Att en Socialdemokratisk valseger äventyrar 767 jobb för ungdomar i Borås är i sig skandal. För det är vad deras jobbpolitik leder till genom dubbelstöten. Vart de 767 ungdomarna ska hitta sin försörjning har S gjort klart, de ska tvingas att genomföra traineeutbildning inom vården. Inte för att De vill utan för att Socialdemokraterna tycker det.

Borås Stad lägger idag ner och slår ihop klasser inom omvårdnadsutbildningarna p.g.a. att det är för få elever och man har problem med att rekrytera undersköterskor. Samtidigt så har vi i Borås ett underskott av sökande till vårdutbildningarna vid den kommunala vuxenutbildningen. På detta så visar det sig, enligt lärarna, på Vårdvux i Borås att förra terminen gav Borås ett tillskott på endast två nya undersköterskor efter att vi räknat bort de som ersätter vakanser p.g.a åldersavgång mm. Att då ha för avsikt att tvinga in människor på utbildningar under hot om utebliven A-kassa p.g.a. att man politiskt orsakar arbetslösheten är under all kritik.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har under mandatperioden haft alla möjligheter att göra Borås Stad till en såpass attraktiv arbetsgivare att unga människor hade stått i kö för att arbeta där, men man har valt att göra tvärt om. Att sedan gå till val på en politik där man istället för att höja statusen på vårdyrkena tänker tvinga in människor i dem mot sin vilja och under hot kommer enbart leda till sänkt status på några av våra mest värdefulla yrken.

När man, som de rödgröna, anser att människor enbart är till för systemet och ska fogas därefter med tvång då är man ute på väldigt tunn is. Människor är fria individer med engagemang, drömmar, vilja och längtan. Socialismens vilja att förneka människor den friheten är ett tecken på att något är väldigt trasigt...

onsdag 27 augusti 2014

Gruppmöte

Kvällen bjuder på gruppmöte här i Borås med Moderata fullmäktigegruppen.

Blir en trevlig kväll med engagerade och varmhjärtade frihetsvänner mitt i en intensiv och viktig valrörelse om jobben där Alliansen är det enda regeringsalternativet.

måndag 11 augusti 2014

Konkreta löften

Jag lovar att göra allt jag kan för att förbättra för väljarna inom mina starka områden: Sjukvårdspolitik, handikappolitik, kultur- och ungdomspolitik.

Det innebär att:

jag kommer verka för att Moderaternas förslag om kraftigt ökade tillskott till vården i regionen ska bli verklighet. 

jag kommer arbeta för att Socialdemokraternas nedskärningar på regionsjukhusen inte ska genomföras.

jag kommer driva på det moderata förslaget om 14 dagars vårdgarantigräns för cancerpatienter.

Jag kommer verka för ökad tillgänglighet för funktionsnedsatta i både Borås och hela regionen.

Jag kommer jobba stenhårt för en upprustning och utbyggnad av psykiatrin i regionen.

Jag kommer kräva att åldringsvården håller lika hög klass och har samma fria valmöjligheter som i t.ex Stockholms län.

Dessutom så lovar jag att jag kommer lägga näsan i blöt i frågor rörande brott, säkerhet och trygghet.

fredag 8 augusti 2014

Arbetslinjen fungerar!

Alliansens arbetslinje fungerar. Jobben blir fler och de arbetssökande färre. Det är resultatet av en ansvarsfull politik som stadigt styrt landet genom en av historiens största ekonomiska kriser. 

Alliansen är garantin för en ekonomisk stabilitet och en fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden, den enda garantin.


torsdag 7 augusti 2014

Utanförskapet har minskat!

Alliansens politik och jobblinje fungerar. Över 250.000 nya jobb har skapats tack vare Regeringens jobbskapande åtgärder och ansvarsfulla ekonomiska politik. Utanförskapet har minskat, det fastställer Socialdemokraterna genom en rapport de beställt.

Underlaget kommer från Riksdagens utredningstjänst (RUT) och visar att den tidigare trenden, under vänsterns ledning, med ökande utanförskap inte bara brutits av Alliansregeringen, det har dessutom minskat.

"Socialdemokraternas nya skuggfinansminister Magdalena Andersson har börjat med att gå till attack mot regeringen för att utanförskapet inte har brutits. Men det avslöjas nu som ett nytt S-klavertramp. Utanförskapet har minskat, avslöjar en rapport som beställts av Socialdemokraterna". Expressen  

Det är ingen vanlig dag

Det är ingen vanlig dag, för det är Ninas födelsedag.
Hurra, hurra, hurra!

Idag fyller min älskade fru och bästa vän år. Eftersom man inte talar om en tjejs ålder så nöjer vi oss med information där.

Nu ska det smygas upp och fixas lite innan knoddarna ska tassa in och sjunga för födelsedagbarnet.

måndag 4 augusti 2014

Ett val om vården!

Trots att man haft hela makten till det i 20 år så har Socialdemokraterna alltså inte gjort annat än att placera Göteborg ännu längre ner på skalan, där staden nu är sämst på äldrevård bland storstäderna.

Dessutom har man sedan 14 år haft makten över sjukvården i regionen. Tittar vi där kan vi konstatera att i förhållande till Alliansledda län som Halland, Stockholm och Skåne så har det gått betydligt sämre för oss som bor under röd flagg i Västra Götaland. Trots skrikande kriser inom vården, där personalen tappert kämpar på även om arbetsmiljön är förkastlig och tillsynes ändlösa köer med lidande människor. Ändå väljer man att göra neddragningar i personal samt lägga en regionbudget med ett underskott på 750.000.000, bara för 2015. Detta är självklart helt oacceptabelt.

Jag tittar tillbaka på det vallöfte S gav i senaste valet om max en timmas väntetid på akuten och det faktum att detta löfte aldrig genomfördes utan att akuterna i regionen numera istället har bland de längsta köerna i landet. Att Socialdemokraterna avslog en motion om att utreda införandet av en 14 dagars vårdgarantigräns för cancerpatienter, eftersom S ansåg att det var olämpligt med en regional vårdgaranti på 14 dagar för behandling av vuxna med cancer. Att man nu i valspurten hostar ur sig förslag om en vårdgaranti på fyra veckor för cancervård är svårt att se som något annat än valfläsk.

Till detta ska man komma ihåg att Moderaterna lagt förslag på 600 miljoner extra till vården i regionen, det är 184 miljoner mer än den rödgröna ledningens ofinansierade förslag. Vilket tydligt visar att Moderaterna prioriterar vården betydligt mer.

fredag 1 augusti 2014

Mycket har blivit bättre sedan 2006


Jag lovar!

Idag drar Moderaternas valkampanj igång fullt ut. Dessutom höjs ribban vad gäller antalet väljarsamtal. Av de ursprungliga målsatta 900.000 samtalen är långt över 660.000 genomförda redan. Målet med 1 miljon samtal kommer inte vara någon som helst svårighet att nå med tanke på det stora engagemang som finns ute i föreningarna  runt om i landet och inte minst här i Borås och Västra Götalandsregionen.

Varje samtal är oerhört peppande, och det märks att väljarna är laddade och nyfikna. De är trötta på mutskandaler, besparingar, svikna löften och rader av kostnadsökningar utan att få något tillbaka. Men bland det som mest påtalas är besvikelsen över att de rödgröna låter kriminaliteten vinna mark i förorter och de utsatta stadsdelarna runt om i regionen och särskilt i Göteborg och Borås.

Jag lovar är, att göra mitt yttersta, för att reda upp soppan efter flera år av vänsterns förfall. Jag lovar att lyfta upp och arbeta för att människor i regionen ska få del av de satsningar som Alliansregeringen genomfört och möjliggjort men som den rödgrönt ledda förnekat väljarna. Jag lovar att göra allt jag kan för att förbättra för väljarn inom mina starka områden: Sjukvårdspolitik, handikappolitik, kultur- och ungdomspolitik.

Dessutom så lovar jag att jag, med min bakgrund som säkerhetsrådgivare, kommer lägga näsan i blöt i frågor rörande brott, säkerhet och trygghet.

måndag 28 juli 2014

Kapa köerna!Vad är egentligen den rödgröna agendan?

Jag blir direkt orolig över de skimmer med vilka de styrande rödgröna i regionen försöker vilseleda oss väljare. Främst med återkommande uttalanden där man utan grund påstår att Alliansen skulle gå till val på löften om skattesänkningar och ökande privatiseringar, vilket inte stämmer.

Ska vi däremot vara ärliga så har de rödgröna faktiskt talat om, och lovat, stora ofinansierade skattesänkningar. Samtidigt visar man genom sin vilda löfteskarusellen där man vårdslöst lovar allt till alla, att det kommer krävas stora skattehöjningar i till exempel vår region. Hur stora dessa blir vägrar S tala om innan valet, men vi kan konstatera att underskottet för budgeten i Västra Götaland för 2015 är på 750 miljoner. 750 miljoner kronor som vi skattebetalare i regionen kommer få dra från våra löner bara under det kommande året, eller kan det vara så att Socialdemokraterna menar att denna gentila budget inte är avsedd att hållas utan kommer revideras genom ytterligare försämrande s-märkta nedskärningar både av kvalitet, personal och deras arbetsmiljö i vår sjukvård i regionen de kommande åren, precis så som man gjort den senaste mandatperioden.

För inte kan det väl vara så att Socialdemokraterna traditionsenligt tänker låta bli att infria de löften man flyktigt sprider för vinden?